Przetargi

 

 

 

Zamówienie publiczne na realizację zadania pn.: dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 z autopompą i zbiornikiem wody wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Żory udzielić w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Biuletyn Zamówień Publicznych - publikacja.pdf

 

Dyspozycja.pdf

 

SIWZ.pdf

 

 Opis Techniczny

 

Projekt Umowy.pdf

 

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.odtZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.odt

 

Modyfikacja projektu umowy.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty